Preview Mode Links will not work in preview mode

Mor bliver aldrig rask podcast

Dec 27, 2022

May Bjerre Eiby åbnede i 2016 demensplejehjemmet Dagmarsminde i Nordsjælland. May er både sygeplerske med et stort hjerte og iværksætter med et kreativt sind - og med de to brugt godt sammen, har har skabt et plejehjem, hvor omsorg er den bedste medicin for de beboere, som bor der.