Preview Mode Links will not work in preview mode

Mor bliver aldrig rask podcast

Apr 15, 2022

Hvordan taler vi med vores børn om demens?

Mange af os pårørende til kritiske sygdomme er i tvivl om, hvordan vi skal tale med vores børn om den alvorlige sygdom, vi står overfor. 

Hvor meget skal vi fortælle dem? Hvor ærlige skal vi være? Og hvornår skal vi fortælle dem om sygdommen? Spørgsmålene er mange...