Preview Mode Links will not work in preview mode

Mor bliver aldrig rask podcast


Feb 16, 2022

Sorg kan håndteres forskelligt. Det er vi levende bevis på. I afsnit #7 fortæller Kasper, om hvordan han ikke har brug for at snakke om tunge følelser hver dag for at tackle vores mors demenssygdom. Han bruger sin energi på at være glad. I dette snakker vi også om, hvor skuffet vi har været over systemet og den manglende hjælp og støtte vores mor og vi har fået.