Preview Mode Links will not work in preview mode

Mor bliver aldrig rask podcast

Jun 3, 2022

Sara er enebarn og datter af en mor med alzheimers. I dette afsnit fortæller Sara om, hvordan hun har lært at leve med sorgen og sygdommen.

Vi snakker om, hvem hun deler sine bekymringer med, når alting ramler og hvordan hun navigerer i en travl hverdag med alle de forpligtelser, der følger med, når man både har...


Apr 15, 2022

Hvordan taler vi med vores børn om demens?

Mange af os pårørende til kritiske sygdomme er i tvivl om, hvordan vi skal tale med vores børn om den alvorlige sygdom, vi står overfor. 

Hvor meget skal vi fortælle dem? Hvor ærlige skal vi være? Og hvornår skal vi fortælle dem om sygdommen? Spørgsmålene er mange...


Mar 27, 2022

I dette afsnit møder vi søstrene Oline og Mathilde, som kun var 12 og 15 år, da deres far blev diagnosticeret med Lewy Body demens. Vi snakker om, hvad sygdommen har haft af betydning for deres barndom og ungdomsliv, og de fortæller, hvordan de har lært at takle sygdommen, så de i dag har et sundt og meningsfyldt...


Mar 14, 2022

I dette afsnit møder vi psykologerne Mia Forsling og Zarah Høst, som har stor erfaring med at hjælpe yngre pårørende til demens. Igennem de sidste 7 år har de i deres klinik på Frederiksberg fokuseret særligt på vores gruppe, som de giver redskaber og værktøjer til at håndtere og bearbejde sorgen og tabet. I...


Feb 16, 2022

Sorg kan håndteres forskelligt. Det er vi levende bevis på. I afsnit #7 fortæller Kasper, om hvordan han ikke har brug for at snakke om tunge følelser hver dag for at tackle vores mors demenssygdom. Han bruger sin energi på at være glad. I dette snakker vi også om, hvor skuffet vi har været over systemet og...