Preview Mode Links will not work in preview mode

Mor bliver aldrig rask podcast


Oct 21, 2022

Hvert et afsnit rummer nuancer, perspektiver og set i retrospekt kan nye spørgsmål opstå. I dette afsnit ser vi tilbage på den tid, der er gået, mens vi reflekterer over nutiden og fremtiden. 

Har du nogle spørgsmål eller dilemmaer, du gerne vil have, at vi diskuterer sammen med vores gæster, så skriv til os på 

E-mail Kontakt@morpodcast.dk
Instagram mor_podcast 
Facebook Mor bliver aldrig rask